W kwietniu 1999 roku legnickie lotnisko, jako jedyne z przejętych od Rosjan w całym kraju, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Lotnisk Cywilnych. Oprócz betonowego pasa startowego długości 1600 metrów i szerokości 40 m posiada utwardzone drogi kołowania, a także niezbędny teren umożliwiający w przyszłości zorganizowanie obsługi całodobowego ruchu powietrznego. Ze względu na parametry pasa startowego zalicza się do lotnisk IV kategorii, na których mogą lądować samoloty mniejsze, typu ATR. Póki co, lotnisko nie generuje przychodów z działalności lotniczej. Do jego eksploatacji potrzebna jest koncesja i budowa infrastruktury z tym związanej.
W październiku b.r. Zarząd Miasta Legnicy określił docelowy obszar i model funkcjonowania lotniska. Wkrótce gmina przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska, co pozwoli na geodezyjne wydzielenie części niezbędnej do funkcjonowania lotniska, a nie będzie hamować zagospodarowania pozostałej jego powierzchni.
Zarząd spółki przymierza się do zagospodarowania dwu kolejnych budynków na terenie lotniska. Pierwszy z nich ma trzy kondygnacje, o powierzchni użytkowej 776 m kw. i znajduje się w dość dobrym stanie technicznym. Zlokalizowany jest na wydzielonej działce o powierzchni 2355 m kw., a jego przyszłe funkcje mogą być różnorodne, z wyjątkiem produkcji przemysłowej. W budynku może się mieścić hotel, usługi gastronomiczne, handlowe bądź inne. Drugi z budynków ma podobną kubaturę i parametry techniczne.
– Bierzemy pod uwagę różne formy zagospodarowania tych budynków. Możemy je sprzedać, lub wnieść aportem do nowego podmiotu gospodarczego, na przykład firmy budowlanej, która szuka frontu robót. Wyremontowane obiekty możemy następnie sprzedać, lub dzierżawić, dzieląc się zyskiem proporcjonalnie do wniesionych udziałów – uważa prezes Czechowski.
Jego zdaniem spółka powinna poszukiwać także innych, prawnie dopuszczalnych, źródeł dochodów.
Choć w ograniczonym zakresie, lotnisko częściowo pełni swoją dawną funkcję. Lądowali na nim między innymi papież Jan Paweł II i prezydent Kwaśniewski. Latem br., wspólnie z Aeroklubem w Jeleniej Górze, Strefa Aktywności Gospodarczej zorganizowała dwa festyny lotnicze i zapowiada, że takich imprez będzie więcej. Od października 2000 r. na lotnisku prowadzony jest pierwszy kurs dla pilotów szybowców. Przyjmowane są i odprawiane loty ratownicze i biznesowe.

Już niedługo atrakcyjne loty do Australii oraz sieć połączeń kontynentalnych.