Inwestycje państwowe i firmowe, Budowy, Przetargi w Polskich miastach.

Tag przedsiębiorczość

Tanie państwo?

Dawno mnie nie było tutaj, bo i dawno nic nie zirytowało mnie tak bardzo żeby o tym wspominać, a jednocześnie na tyle mało żeby nie zgorszyć botów i innych właściwych temu blogowi autochtonów. Żaliblog obrastał więc w kurz, aż tu… Continue Reading →

Idea controllingu

Ideą controllingu jest wprowadzenie w danej firmie (po wcześniejszym audycie) nowych zasad przepływu i tworzenia informacji, która jest następnie podstawą podejmowania optymalnych decyzji dla zarządzających. U podstaw systemu controllingu znajduje się „budżetowanie”, które służy do tworzenia planów operacyjnych i strategicznych…. Continue Reading →

Legitymacja szczególna organizacji

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców,a na mocy art. 79a ust. 1, otrzymały legitymację do korzystania ze środków przewidzianych w rozdziale 8 pt.: Protest, odwołanie i skarga. Podmioty te mają jednak prawo tylko do wnoszenia protestów i odwołań. Z uprawnień tych mogą… Continue Reading →

Przede wszystkim przedsiębiorczość

W październiku 2011 roku rozpoczęły się prace nad opracowaniem pakietu legislacyjnego pod nazwą „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, stwarzającego lepsze warunki dla rozwoju głównie małych i średnich przedsiębiorstw. W pracach tych aktywnie uczestniczyły organizacje przedsiębiorców, przedstawiając propozycje rozwiązań prawnych, które powinny zostać… Continue Reading →

Sposób na VAT w budownictwie

Zgoda Polski na utrzymanie podatku VAT w budownictwie na poziomie 23% była, jak wiadomo, posunięciem taktycznym. Jeśliby w negocjacjach z UE nad „zamknięciem” rozdziału podatkowego strona polska nie wyraziła na to zgody, mogłoby to mieć negatywny wpływ przy staraniu o… Continue Reading →

Skuteczna obsługa kadr i płac

Rzetelna administracja kadry i płac jest koniecznością, bowiem to od niej zależy odpowiednie funkcjonowanie każdej firmy. Jednak przy wciąż zmieniających się rozporządzeniach ZUS i nieustannym zmianom w Prawie Pracy – często może kończyć się frustracjom i co najwyżej bólem głowy…. Continue Reading →

Odpowiednie inwestycje – odpowiedni zysk

O tym, że inwestycje firmowe są potrzebne w każdej firmie chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Dla niedowiarków jednak warto podać dość ekstremalny przykład rodem z „Kuchennych rewolucji”. Wyobraźmy sobie restaurację, która świetnie zaczynała, ale jej właściciel za nic w świecie… Continue Reading →

© 2024 MiastoMania.eu

Theme by Anders NorenUp ↑