MiastoMania.eu

Inwestycje państwowe i firmowe, Budowy, Przetargi w Polskich miastach.

Modernizacja Warszawy – kluczowe projekty mieszkaniowe i ich wpływ na rynek nieruchomości

Warszawa, jako stolica Polski, jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim, gdzie inwestycje w nieruchomości odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu miasta. W ostatnich latach obserwujemy znaczący rozwój projektów mieszkaniowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Te inwestycje nie tylko… Continue Reading →

Tanie państwo?

Dawno mnie nie było tutaj, bo i dawno nic nie zirytowało mnie tak bardzo żeby o tym wspominać, a jednocześnie na tyle mało żeby nie zgorszyć botów i innych właściwych temu blogowi autochtonów. Żaliblog obrastał więc w kurz, aż tu… Continue Reading →

Dolnośląska współpraca z Gruzją

W grudniu Dolny Śląsk nawiązał współpracę z Autonomiczną Republiką Adżarii. Jest to integralna część Gruzji, leżąca nieopodal granicy z Turcją. Pierwszym efektem kooperacji będzie Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu, które odbędzie się 26 lutego we Wrocławiu. 1. Obiecująca współpraca W grudniu wraz… Continue Reading →

Idea controllingu

Ideą controllingu jest wprowadzenie w danej firmie (po wcześniejszym audycie) nowych zasad przepływu i tworzenia informacji, która jest następnie podstawą podejmowania optymalnych decyzji dla zarządzających. U podstaw systemu controllingu znajduje się „budżetowanie”, które służy do tworzenia planów operacyjnych i strategicznych…. Continue Reading →

Sława ulicy Piotrkowskiej

Mierząca ponad cztery kilometry najpopularniejsza ulica Łodzi biegnie pomiędzy Placem Wolności a Placem Niepodległości. Jest punktem centralnym wokół którego rozbudowało się miasto. Najpierw powstawały budynki, później rozwinęła się sieć handlowa, gastronomiczna, aż w końcu turystyczna. Wybudowanych zostało wiele ośrodków dających… Continue Reading →

Legitymacja szczególna organizacji

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców,a na mocy art. 79a ust. 1, otrzymały legitymację do korzystania ze środków przewidzianych w rozdziale 8 pt.: Protest, odwołanie i skarga. Podmioty te mają jednak prawo tylko do wnoszenia protestów i odwołań. Z uprawnień tych mogą… Continue Reading →

Lodowe kontrowersje w Mławie

Nie maleją emocje wokół budki z lodami, którą prywatny przedsiębiorca ma postawić w środku parku. Dyskusja na ten temat zdominowała ostatnią sesję rady miejskiej. Pozornie prosta sprawa, wydaje się coraz bardziej skomplikowana. Okazuje się, że burmistrz Mławy od początku nie… Continue Reading →

Przede wszystkim przedsiębiorczość

W październiku 2011 roku rozpoczęły się prace nad opracowaniem pakietu legislacyjnego pod nazwą „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, stwarzającego lepsze warunki dla rozwoju głównie małych i średnich przedsiębiorstw. W pracach tych aktywnie uczestniczyły organizacje przedsiębiorców, przedstawiając propozycje rozwiązań prawnych, które powinny zostać… Continue Reading →

Sposób na VAT w budownictwie

Zgoda Polski na utrzymanie podatku VAT w budownictwie na poziomie 23% była, jak wiadomo, posunięciem taktycznym. Jeśliby w negocjacjach z UE nad „zamknięciem” rozdziału podatkowego strona polska nie wyraziła na to zgody, mogłoby to mieć negatywny wpływ przy staraniu o… Continue Reading →

Po kongresie budownictwa

Od dawna przygotowywany Kongres Budownictwa – pierwszy po 65 latach – odbył się w Warszawie z inspiracji 22 organizacji pozarządowych, które postanowiły wystąpić ze wspólną inicjatywą. Potrzebę narady, w której uczestniczyło ponad 600 reprezentantów przedsiębiorców budowlanych, projektantów, developerów, dziennikarzy i… Continue Reading →

« Older posts

© 2024 MiastoMania.eu

Theme by Anders NorenUp ↑