Ideą controllingu jest wprowadzenie w danej firmie (po wcześniejszym audycie) nowych zasad przepływu i tworzenia informacji, która jest następnie podstawą podejmowania optymalnych decyzji dla zarządzających. U podstaw systemu controllingu znajduje się „budżetowanie”, które służy do tworzenia planów operacyjnych i strategicznych. Plany te są tworzone w różnych obszarach organizacji w okresie krótko i długoterminowym.

W określonej firmie buduje się centra zysków i centra kosztów, które pozwalają prawidłowo kontrolować zdarzenia gospodarcze i rentowność na poszczególnych poziomach organizacji. Celem controllingu jest również zmiana jakości zarządzania ukierunkowanego na podejmowanie decyzji, które będą skutkowały na przyszłość i pozwolą zapobiec zagrożeniom mogącym się pojawić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Najważniejsze korzyści dla firmy po wdrożeniu controllingu:

  1. Zbudowanie systemu informacji zarządczej
  2. Stworzenie zasad planowania
  3. Wprowadzenie skutecznego systemu i rachunku odpowiedzialności
  4. Optymalizacja i planowanie kosztów i przychodów
  5. Stworzenie systemu motywacji (premia od wyników)

W Polsce pomimo już kilkunastu lat rozwoju przedsiębiorczości praktyczna wiedza o zarządzaniu za pomocą sprawdzonych metod takich jak controlling jest niewielka. Jeśli jednak już ktoś się na nią zdecyduje to dobrze jest zlecić to firmie zewnętrznej, czyli wybrać outsourcing. Unikamy wtedy problemu sprzecznych interesów.
Jeżeli zainteresowała Państwa idea controlingu oraz zarządzania ekonomicznego finansami przedsiębiorstwa a także chcielibyście zasięgnąć szerszych informacji na temat tego systemu zapraszamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje.