Inwestycje państwowe i firmowe, Budowy, Przetargi w Polskich miastach.

Category Artykuły

Dolnośląska współpraca z Gruzją

W grudniu Dolny Śląsk nawiązał współpracę z Autonomiczną Republiką Adżarii. Jest to integralna część Gruzji, leżąca nieopodal granicy z Turcją. Pierwszym efektem kooperacji będzie Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu, które odbędzie się 26 lutego we Wrocławiu. 1. Obiecująca współpraca W grudniu wraz… Continue Reading →

Idea controllingu

Ideą controllingu jest wprowadzenie w danej firmie (po wcześniejszym audycie) nowych zasad przepływu i tworzenia informacji, która jest następnie podstawą podejmowania optymalnych decyzji dla zarządzających. U podstaw systemu controllingu znajduje się „budżetowanie”, które służy do tworzenia planów operacyjnych i strategicznych…. Continue Reading →

Sława ulicy Piotrkowskiej

Mierząca ponad cztery kilometry najpopularniejsza ulica Łodzi biegnie pomiędzy Placem Wolności a Placem Niepodległości. Jest punktem centralnym wokół którego rozbudowało się miasto. Najpierw powstawały budynki, później rozwinęła się sieć handlowa, gastronomiczna, aż w końcu turystyczna. Wybudowanych zostało wiele ośrodków dających… Continue Reading →

Legitymacja szczególna organizacji

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców,a na mocy art. 79a ust. 1, otrzymały legitymację do korzystania ze środków przewidzianych w rozdziale 8 pt.: Protest, odwołanie i skarga. Podmioty te mają jednak prawo tylko do wnoszenia protestów i odwołań. Z uprawnień tych mogą… Continue Reading →

Lodowe kontrowersje w Mławie

Nie maleją emocje wokół budki z lodami, którą prywatny przedsiębiorca ma postawić w środku parku. Dyskusja na ten temat zdominowała ostatnią sesję rady miejskiej. Pozornie prosta sprawa, wydaje się coraz bardziej skomplikowana. Okazuje się, że burmistrz Mławy od początku nie… Continue Reading →

Sposób na VAT w budownictwie

Zgoda Polski na utrzymanie podatku VAT w budownictwie na poziomie 23% była, jak wiadomo, posunięciem taktycznym. Jeśliby w negocjacjach z UE nad „zamknięciem” rozdziału podatkowego strona polska nie wyraziła na to zgody, mogłoby to mieć negatywny wpływ przy staraniu o… Continue Reading →

Przedsiębiorczość w Częstochowie

Częstochowa jest położona w południowej części Polski. Jest dwunastym miastem w naszym kraju pod względem zajmowanej powierzchni i trzynastym pod względem liczby ludności. Jest również centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej i wielkim kulturalnym ośrodkiem, gospodarczym czy w północnym subregionie województwa śląskiego…. Continue Reading →

Legnickie lotnisko

W kwietniu 1999 roku legnickie lotnisko, jako jedyne z przejętych od Rosjan w całym kraju, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Lotnisk Cywilnych. Oprócz betonowego pasa startowego długości 1600 metrów i szerokości 40 m posiada utwardzone drogi kołowania, a także niezbędny… Continue Reading →

© 2024 MiastoMania.eu

Theme by Anders NorenUp ↑